Energetické služby

SNÍŽENÍ VAŠÍ SPOTŘEBY ENERGIE ZA POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ

Nejnovější technologie a inovace aplikujeme i v rámci komplexních služeb v oblasti energetiky. Prostřednictvím vlastní divize s kvalifikovaným týmem energetických
specialistů, projektantů, projektových manažerů a pracovníků v provozu pro vás zabezpečíme projekty v oblasti klasických energetických zdrojů, netradičních zdrojů energie.

V rámci všech projektů je naší prioritou úspora energie a tím i snížení provozních nákladů. Naším nástrojem je aktivní energetický management, moderní software a nepřetržitý monitoring.

Projekty EPC a EC

EPC (Energy Performance Contracting)

Jedná se o komplexní službu s cílem dlouhodobě snížit energetickou náročnost objektu se smluvně garantovanou úsporou. Hlavní princip této metody spočívá v návratnosti investic vložených do projektu z dosažených úspor na
energiích.

EC (Energy Contracting)

Základním principem EC je splácení realizovaného projektu v energetickém hospodářství zákazníka formou odběru energie (nejčastěji tepla nebo elektřiny), za předem definovaných podmínek a platbou za takto odebranou energii dle odsouhlaseného smluvního modelu. Během trvání smlouvy zajišťujeme údržbu a provoz zařízení.

Metody EPC, EC zahrnují:

Energetické audity a poradenství

V oblasti energetického auditu a poradenství vám nabízíme:

Realizace systémů technických a technologických zařízení budov

Naše služby zahrnují komplexní službu podle nejmodernějších standardů v oblasti technických a technologických zařízení budov spočívající ve vypracování veškerých stadií projektové dokumentace, realizace díla na základě smluvního vztahu, zkušební provoz, předání díla klientovi, záruční a pozáruční servisní činnost na veškerých zařízeních.

V oblasti TZB provádíme realizace v oblastech:

Energetické projekty